Nizkoenergijska in pasivna gradnja

Nizkoenergijska in pasivna gradnja – pasivne montažne hiše so trend

Nizkoenergijska in pasivna gradnja predstavljata najnovejši trend in smernico sodobnega gradbeništva. Čeprav med njima obstajajo razlike, pa slednje niso tako velike, kot je morda videti na prvi pogled. Med seboj se razlikujeta predvsem v energetski učinkovitosti, posledično pa tudi v načinu same gradnje in debelini izolacije.

Njuna energetska učinkovitost je odvisna od marsikaterega dejavnika, denimo od makrolokacije in mikrolokacije, dejanske orientacije, arhitekturne zasnove in tehničnih rešitev, ki so uporabljene pri sami gradnji. Imata torej veliko skupnega, razlika pa se nahaja predvsem v detajlih, denimo v izolaciji, ki jo zahtevata obe: tako nizkoenergijska kot tudi pasivna hiša.

Debelina izolacije pri slednji znaša denimo 30 cm, medtem ko je debelina izolacije pri nizkoenergijski hiši nekoliko manjša, tj. 20 cm. V kolikor se odločate za pasivno hišo, se morate prav tako odpovedati nadstreškom, balkonom, prizidkom itd., saj našteti elementi veljajo za vir toplotne izgube.

Pasivna hiša debelina izolacije

Pasivna hiša da ali ne? Prednosti in slabosti

Nizkoenergijska in pasivna gradnja sta priljubljeni predvsem zaradi svojega dobrega energetskega izkoristka, prijaznosti do okolja in prihranka pri porabi. K temu pripomore zlasti dobra izolacija, ki jo ima pasivna hiša: debelina izolacije tu znaša kar 30 cm, kar pomeni ogromen toplotni prihranek.

Seveda pa je pri obeh, tako pri nizkoenergijski in pasivni gradnji, poleg toplotnega ovoja treba upoštevati še druge dejavnike, kot so na primer: ogrevanje s pomočjo toplotne črpalke, prezračevanje z rekuperacijo in drugo. Pasivne montažne hiše Marles upoštevajo vse našteto in sodijo med nizkoenergijske montažne hiše z specifično letno potrebno po energiji za ogrevanje med 10-15 kWh na kvadratni meter.

Torej: pasivna hiša da ali ne? Tako nizkoenergijska in pasivna gradnja nudita vso udobje, ki ga nudi tudi klasična gradnja. Da lahko zadostimo predpisanim pogojem za uvrstitev v energetski razred A2, pa je treba upoštevati nekaj pravil pri gradnji.

Pasivne montažne hiše

Pasivne montažne hiše naj upoštevajo pogoje pasivnosti

Pasivna montažna hiša Marles se odlikuje po številnih prednostih, ki jih uvrščajo med dandanes zelo priljubljeno nizkoenergijsko in pasivno gradnjo: konstantnem prezračevanju, varčnosti, stabilni temperaturi in bivalnem udobju. Med najpomembnejše vsekakor sodita prav energetska varčnost in udobje, ki ga nudijo pasivne montažne hiše. Doseže se ju s primerno toplotno izolacijo ostrešja in toplotnim ovojem, ki ga ima pasivna hiša: debelina izolacije tu meri kar 30 cm, zaradi česar le malo toplote uide.

Nizkoenergijska in pasivna gradnja prav tako zahtevata vgradnjo primernega stavbnega pohištva po pasivnih standardih, poleg tega pa tudi dobro zrakotesnost in način prezračevanja z rekuperacijo. Le na ta način lahko namreč zagotovimo energijsko varčnost, po kateri slovi pasivna hiša. Da ali ne? Najbolje se je odločiti za pomoč strokovnjakov, kakršne boste našli v podjetju Marles.

Pasivna hiša da ali ne?

Pasivna hiša debelina izolacije igra vlogo pri energetski varčnosti

Energijska varčnost, po kateri sta znani nizkoenergijska in pasivna gradnja, se najbolje kaže pri izjemno nizki letni porabi električne energije za ogrevanje. Tako denimo pasivne montažne hiše porabijo 15 kWh na kvadratni meter; nižjo porabi nam med drugim omogoča tudi vgradnja toplotne črpalke. Poleg tega je za doseganje minimalne letne toplote potrebne za ogrevanje nujna tudi dobra toplotna izolacija. Slednje običajno pomeni tudi, da pasivna montažna hiša ne sme imeti prizidka, balkona ipd.

Za tovrstno gradnjo so denimo predpisane določene toplotne prehodnosti, ki naj na zunanjih stenah dosegajo pribl. 0,11 W na kvadratni meter, na ostrešju pa 0,10 W na kvadratni meter. Pomemben je torej toplotni ovoj, ki ga ima pasivna hiša: debelina izolacije naj znaša vsaj 30 cm ali več. Dejavnik, ki lahko vpliva na vašo odločitev za pasivno hišo – da ali ne – je tudi prezračevanje. Nizkoenergijska in pasivna gradnja namreč zahtevata dobro zrakotesnost celotnega stavbnega ovoja, s tem pa dobro rekuperacijo v notranjih prostorih.

Torej, če razmišljate o gradnji novega doma, se obrnite na strokovnjake že pri izbiranju idej. Ti vam bodo z veseljem svetovali in vas usmerjali k pravi izbiri.

Pasivna montažna hiša po meri