mala čistilna naprava

Male čistilne naprave so zaradi vpliva na okolje upravičene do subvencij

Že nekaj časa so čistilne naprave po zakonu obvezne za vse stavbe, ki niso priključene na javno kanalizacijsko omrežje. Za posamezne objekte je idealna mala čistilna naprava, ki zmorejo prečistiti odplake za manjše število uporabnikov, so cenovno dostopne in imajo nizko porabo energije. Za vgradnjo takšne biološke naprave ni potrebno gradbeno dovoljenje, vgradi pa se preprosto pod dovoz ali zelenico zraven stavbe in je normalno prehodna ali celo prevozna.

Sodobne male čistilne naprave so tehnično zelo izpopolnjene in inovativne, so zelo majhne, preproste za uporabo, skoraj neslišne in imajo zelo učinkovito ter napredno tehnologijo predelave odplak. Čiščenje odpadnih voda in s tem ohranjanje čistega okolja je v vitalnem interesu vseh državljanov, zato občine za vgradnjo male čistilne naprave ponujajo subvencije, Eko sklad pa ugodne kredite. Pred izbiro najbolj ustrezne, za kar najučinkovitejše čiščenje odpadne vode je nujno preveriti potrebe in način življenja uporabnika ter število uporabnikov.

Podjetje Armex ima v svojem izboru bioloških čistilnih naprav zelo inovativne male čistilne naprave, ki prepričajo s svojo preprosto uporabo in vrhunsko kakovostjo.

čistilne naprave

 

Kako deluje mala čistilna naprava

Za očiščenje odpadne vode so v sodobnih bioloških čistilnih napravah potrebni le trije koraki. Pri prvem koraku v napravo pritečejo odplake in ob tem se hkrati s kompresorjem dovede zrak, ki je potreben za aktivacijo mikroorganizmov. Mikroorganizmi so ključni za predelavo odpadne vode v čisto vodo, brez koristnih bakterij namreč postopek ni izvedljiv. Nato se gosto blato izloči na dno, na vrhu pa je voda, očiščena do skoraj 100 %, ki jo v tretjem koraku avtomatika izčrpa iz male čistilne naprave.

Armexova inovativna biološka čistilna naprava one2clean nemškega proizvajalca Graf ima rezervoar in eno pregradno steno, njena konstrukcija je enostavna, narejena iz visoko kakovostnih sestavnih delov, ob tem pa je izredno učinkovita ob zelo nizki porabi energije, ob dovajanju kisika v napravo s puhalom se odpadna voda takoj predela. Tehnologija te male čistilne naprave deluje maksimalno učinkovito brez električnih komponent in elektromagnetnih ventilov.

 

Kaj zmanjšuje učinkovitost čiščenja odplak biološke čistilne naprave

To zelo visoko učinkovitost male čistilne naprave lahko ogrozi karkoli, kar bi posledično lahko uničilo koristne mikroorganizme, kot je dotok zelo tople vode, različni strupi, kisline, sol, umetna gnojila. Zaradi uničenja mikroorganizmov biološka čistilna naprava ne opravlja več svoje funkcije, iz nje začne smrdeti in v tem primeru jo je treba očistiti in vanjo spet dodati koristne bakterije.

Ob omenjenih grožnjah za maksimalno učinkovitost je treba za njeno čim bolj neokrnjeno delovanje skrbeti tudi ob vsakdanjih opravilih in pazljivo uporabljati čistila in čistilna sredstva. Zaradi okolja nasploh je koristno poseči po ekoloških čistilih in pralnih praških ali pa celo po takih, ki se jih da preprosto iz nestrupenih sestavin, kot so kis, soda bikarbona in citronska kislina, izdelati doma.

biološke čistilne naprave

 

Postopek in priprava za vgradnjo male čistilne naprave

Pri novogradnjah je potrebno ustrezno gradbeno dovoljenje, pri prenovi objekta pa za malo čistilno napravo gradbeno dovoljenje ni potrebno, treba pa je pridobiti soglasje Direkcije RS za vode in treba je občinskemu komunalnemu podjetju sporočiti, da ste vgradili biološko čistilno napravo. Naprava se vgradi v zemljo – pri izkopu za plastično čistilno napravo je v primerjavi z betonsko čistilno napravo treba izkopati večjo luknjo, izkop pa mora biti tako globok, da je pokrov izravnan s površino tal.

Plastično ohišje se posadi v izkopano luknjo na teren iz peska in se s peskom zasuje. Pri Armexovih bioloških čistilnih napravah in njihovi vrhunski tehnološko izpopolnjeni mali čistilni napravi one2clean je rezervoar plastičen in prevozen do 12,5 tone. Vgradnjo poenostavi tudi dejstvo, da so vsi priklopi pripravljeni, da pa jo lažje namestijo v izkopano luknjo, so na njej vgrajena posebna obešala.

 

Občine namenjajo za male čistilne naprave subvencije

Zaradi vsesplošne dobrobiti vgrajevanja malih čistilnih naprav obstaja vrsta spodbud za občane. Občine za svoje občane namenjajo subvencijo ob določenih pogojih. Gre za subvencijo za biološke čistilne naprave, ki jo lahko koristijo fizične osebe s stalnim prebivališčem v posamezni občini, katero zaprosijo za sofinanciranje. Občina po lani sprejeti zakonodaji za postavitev male čistilne naprave subvencionira do 50 % stroškov oziroma do največ 1000 evrov. Če gre za večstanovanjski objekt ali za skupno čistilno napravo za več stanovanjskih objektov, se prav tako dodeli subvencija do 50 % stroškov, pri tem pa enako 1000 evrov za prvo enoto, za nadaljnje pa za vsako 500 evrov.

Poleg občinske subvencije obstaja še spodbuda za vgradnjo bioloških čistilnih naprav Eko sklada, ki ponuja ugodno kreditiranje. Za vgradnjo male čistilne naprave je do subvencije upravičen le uporabnik, ki je izbral kakovostno napravo z vsemi certifikati in izdelano po določenih standardih. Le takšna bo zanesljivo delovala dolgo vrsto let in ohranjala zdravo okolje. Armexove biološke čistilne naprave spadajo med najkakovostnejše na našem trgu.

mala čistilna naprava subvencija